สมุนไพรไทย เร่ว

by Suppha Kamol
571 views

ชื่อวิทยาศาสตร์ Alpinia allughas Rosc.

วงศ์         ZINGIBERACEAE

ชื่ออื่นๆ       กะลา, ข่าน้ำ

กลุ่ม         กลุ่มยาขับน้ำนม

ลักษณะทั่วไป

เร่วเป็นไม้ล้มลุกจำพวกขิงข่า มีเหง้าใต้ดิน มีกลิ่นหอม ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปใบหอก ผิวใบเรียบ ดอกช่อเชิงลดออกเป็นกระจุกรูปทรงกลม ดอกย่อยจำนวนน้อย มีใบประดับ กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว ผลแห้งแตกได้ เปลือกแข็ง รูปทรงกลม เมล็ดมีน้ำตาลเข้ม มีกลิ่นหอม   สรรพคุณ

ราก มีสรรพคุณ แก้ไอ แก้หืด แก้ไข้ เหง้า มีสรรพคุณ แก้ผื่นคัน ต้น มีสรรพคุณ แก้คลื่นไส้ แก้ไข้ ใบ มีสรรพคุณ แก้สะอึก ขับลม ขับปัสสาวะ ลดไขมัน ดอกและผล มีสรรพคุณ แก้ไข้ แก้ระดูขาว แก้ริดสีดวง แก้หืดไอ ขับเสมหะ แก้ผื่นดัน   น่ารู้

ราก หน่อและดอกใช้เป็นอาหาร หน่อกะลาจัดเป็น อาหารพื้นบ้านของชาวมอญที่เกาะเกร็ด พืชที่ชื่อเดียวกันอีกชนิดหนึ่งคือ เร่งกระวาน หรือหมากอี้ หมากแนง (Bastard Cardamums) มีชื่อวิทยาศาสตร์ Amomum xanthioides Wall. อยู่ในวงศ์ Zingiberaceae เช่นกัน เมล็ดแก่แห้ง มี รสเผ็ดปร่า มีกลิ่นหอมคล้ายการบูร   วิจัย

ผลมีสารประกอบ monoterpenes , flavonoid สารสกัดจากผลสามารถป้องกันและระงับเบาหวานได้

ที่มา สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
https://pttherbgarden.pttplc.com

You may also like

Leave a Comment