สมุนไพรไทย จันทน์เทศ

by admin
524 views

สรรพคุณและประโยชน์ของต้นจันทน์เทศในทางของแพทย์แผนไทย ซึ่ง ต้นจันทน์เทศมีลักษณะเป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ มีความสูงของต้นประมาณ 5-18 เมตร เปลือกลำต้นเรียบเป็นสีเทาอมดำ เนื้อไม้สีนวลหอมเพราะมีน้ำมันหอมระเหย ส่วน ลักษณะของใบเป็นรูปรีหรือรูปไข่กลมรี ปลายใบแหลม เนื้อใบแข็ง หลังใบเรียบเป็นมันและเป็นสีเขียวอมสีเหลืองอ่อน

You may also like

Leave a Comment