Home รายการรู้ทัน !!! โควิด-19 รู้ทัน !!! โควิด-19 กับ นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ตอน 16

รู้ทัน !!! โควิด-19 กับ นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ตอน 16

by Suppha Kamol
412 views
47 / 100
นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง อ.ประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 และทำการคุ้นเคยกับวิถีชีวิต และ ศาสตร์พระราชากับการแก้ปัญหา โควิด-19 รวมถึงการ ให้ความรู้ในการรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรอย่างมีสติ

You may also like

Leave a Comment