Home รายการรู้ทัน !!! โควิด-19 รู้ทัน !!! โควิด-19 กับ นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ตอน 15

รู้ทัน !!! โควิด-19 กับ นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ตอน 15

by Suppha Kamol
470 views
51 / 100
นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง อ.ประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 ในเรื่องของ ศาสตร์พระราชากับการแก้ปัญหา โควิด-19 รวมถึงการ ให้ความรู้ในการรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรอย่างมีสติ

You may also like

Leave a Comment