Home รายการรู้ทัน !!! โควิด-19 รู้ทัน !!! โควิด-19 กับ นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ตอน 21

รู้ทัน !!! โควิด-19 กับ นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ตอน 21

by Suppha Kamol
372 views
47 / 100

นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง อ.ประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 กับการป้องกัน โควิด-19 รวมถึงการ ให้ความรู้ในการรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรอย่างมีสติ

You may also like

Leave a Comment